Filter
Filter
Loading...

Špecialisti v ošetrovateľstve

Povolanie: zdravotný brat špecialista/zdravotná sestra špecialistka , Špecialisti v ošetrovateľstve
Svätý Jur, Felcánova 25

90021

1400€

za mesiac

1. 6. 2023

Dátum začiatku

Náplň (druh) práce: práca pod vedením vrchnej sestry - komunikácia s rodinou prijímateľa sociálnej služby, koordinácia a manažment vyšetrení, komunikácia s lekárňou - zostavenie ošetrovateľských plánov, identifikácia a napĺňanie potrieb prijímateľa sociálnej služby, vedenie príslušnej dokumentácie - vedenie opatrovateľského tímu (cca 12 ľudí) a dohľad nad kvalitou vykonávania opatrovateľských úkonov - sledovanie zdravotného stavu klientov, indikácia potreby odborných vyšetrení, schopnosť poskytnúť predlekársku prvú pomoc - samostatný výkon odborných ošetrovateľských prác, zabezpečenie odborných ošetrovateľských prác externou formou - príprava liekov a aplikácia liečiv, injekcií - zodpovednosť za primerané zásoby zdravotníckeho materiálu na pracovisku a v sklade.

Výhody:

  • Stravovanie hradené zamestnávateľom v plnej výške, príjemné pracovné prostredie

Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur
Loading...
1400€ /za mesiac
Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur
...
Loading...
Nasledujúce
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Špecialisti v ošetrovateľstve

Poskytovanie komplexnej ošetrovateľskej starost...

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Špecialisti v ošetrovateľstve

Poskytovanie komplexnej ošetrovateľskej starost...

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Špecialisti v ošetrovateľstve

Poskytovanie komplexnej ošetrovateľskej starost...

Loading...