Filter
Filter
Loading...

Špecialisti v ošetrovateľstve

Povolanie: zdravotný brat špecialista/zdravotná sestra špecialistka , Špecialisti v ošetrovateľstve
Krškany, 86

1500€

za mesiac

1. 2. 2024

Dátum začiatku

- starostlivosť o klientov zariadenia a s tým spojené obslužné činnosti, - samostatné zabezpečovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti občanom v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v špeciálnom výchovnom zariadení a koordinovanie prác so zamestnávateľmi poskytujúcimi zdravotnú starostlivosť vykonávaných sestrou.

Výhody:

  • - osobný príplatok - kreditový príplatok
  • pri splnení zákonných povinností - dodatková dovolenka

„DOMUM“, Zariadenie sociálnych služieb Krškany
Loading...
1500€ /za mesiac
„DOMUM“, Zariadenie sociálnych služieb Krškany
...
Loading...
Nasledujúce
„DOMUM“, Zariadenie sociálnych služieb Krškany

Špecialisti v ošetrovateľstve

- Starostlivosť o prijímateľov sociálnych služi...

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.

Špecialisti v ošetrovateľstve

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť poskytov...

Fakultná nemocnica Trnava

Špecialisti v ošetrovateľstve

Samostatná odborná ošetrovateľská starostlivosť...

Loading...