Filter
Filter
Loading...

Špecialisti v ošetrovateľstve

Povolanie: zdravotný brat zodpovedný za všeobecnú starostlivosť/sestra zodpovedná za všeobecnú starostlivosť , Špecialisti v ošetrovateľstve
Krškany, 86

93501

1200€

za mesiac

1. 2. 2024

Dátum začiatku

- Starostlivosť o prijímateľov sociálnych služieb zariadenia a s tým spojené obslužné činnosti, - poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb.

Výhody:

  • - presná výška platu sa určí podľa zák. 553 2003 Z.z. o odmeňovaní vo verejnom záujme podľa dĺžky rokov praxe a odborného vzdelania, výška mzdy s osobným príplatkom je približne 1200 € - príplatky za zmeny podľa zákonných ustanovení, - osobný príplatok, 180 €
  • 300 € - kreditový príplatok
  • pri splnení zákonných povinností.

„DOMUM“, Zariadenie sociálnych služieb Krškany
Loading...
1200€ /za mesiac
„DOMUM“, Zariadenie sociálnych služieb Krškany
...
Loading...
Nasledujúce
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.

Špecialisti v ošetrovateľstve

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť poskytov...

Senior Modrová, n.o.

Špecialisti v ošetrovateľstve

Zabezpečovanie a poskytovanie ošetrovateľskej s...

Loading...