Filter
Filter
Loading...

Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva

Povolanie: sociálny pracovník špecialista/sociálna pracovníčka špecialistka , Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva
Trenčín, Jilemnického 40

91101

973€

za mesiac

5. 8. 2024

Dátum začiatku

Vodičské oprávnenie
b

Vykonávanie odbornej metódy rodinnej konferencie, prípadovej konferencie alebo inej odbornej metódy na zhodnotenie situácie dieťaťa a jeho rodiny, posúdenie možnosti rodiny, príbuzných a iných blízkych osôb riešiť situáciu dieťaťa a jeho rodiny s cieľom vypracovania konkrétneho adresného merateľného plánu riešenia situácie dieťaťa a jeho rodiny, s aktívnym partnerským zapojením širokej rodiny, komunity a všetkých formálnych i neformálnych zdrojov podpory rodine pri riešení situácie dieťaťa a jeho rodiny.

Centrum pre deti a rodiny Trenčín
Loading...
973€ /za mesiac
Centrum pre deti a rodiny Trenčín
...
Loading...
Nasledujúce
Centrum pre deti a rodiny Zlatovce

Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva

Hlavné úlohy:Vedúci úseku zodpovedá za pracovnú...

Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá

Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva

...

Loading...