Filter
Filter

Špecialisti v oblasti predaja (okrem informačných a komunikačných technológií)

Povolanie: Špecialisti v oblasti predaja technického a lekárskeho vybavenia (okrem IKT)
Žilina, Bratislavská cesta 119

1001

4944€

za mesiac

30. 6. 2024

Dátum začiatku

- predaj: cenové vyjednávanie, oceňovanie nových produktov a služieb, podpora zákazníkov
- vývoj: vývoj nových dielov, manažment dodávateľov
- nákup: nákup materiálu, nákup súvisiaci s režijnými nákladmi
- logistika: plánovanie výroby, manažment dodávok a zásob
-reporting materskej spoločnosti v Kórei, komunikácia s klientmi v kórejskom jazyku

Hyundai Transys Slovakia s. r. o.
Loading...
4944€ /za mesiac
Hyundai Transys Slovakia s. r. o.
...
Loading...
Nasledujúce
P&M CONSTRUCTA, s. r. o.

Špecialisti v oblasti predaja (okrem informačných a komunikačných technológií)

Predaj tieniacej techniky, oplotenia, a stavebn...

Orange Business Services Slovakia s.r.o.

Špecialisti v oblasti predaja (okrem informačných a komunikačných technológií)

Data services include IP Transit through our IP...

BB TEL s.r.o.

Špecialisti v oblasti predaja (okrem informačných a komunikačných technológií)

Predaj telekomunikačných služieb - značková pre...

Loading...