Filter
Filter
Loading...

Prevádzkari (supervízori) upratovacích a prevádzkových služieb v kanceláriách, hoteloch a podobných zariadeniach

Povolanie: Supervízori upratovacích a prevádzkových služieb v úradoch, hoteloch a podobných zariadeniach , prevádzkovateľ/prevádzkovateľka ubytovacieho zariadenia typu bed and breakfast
Hlohovec, Mierová 2317

92001

1800€

za mesiac

25. 3. 2024

Dátum začiatku

Vodičské oprávnenie
b

Komplexne zodpovedať za chod kuchýň, výdajní stravy a bufetov Komunikovať so zákazníkmi, riešiť podnety a reklamácie Riadiť a zabezpečovať personál, motivovať zamestnancov Objednávať tovary a suroviny Normovať a tvoriť jedálne lístky Viesť evidenciu skladového hospodárstva a gastro záznamov v softvéri Vykonávať a kontrolovať inventúry Kontrolovať dodržiavanie zásad HACCP a hygienických štandardov Zavádzať novinky a inovácie Sledovať trendy na trhu v tejto oblasti Zabezpečovať čistotu a poriadok Pravidelne reportovať (spracovávať všetky doklady riadne a načas, bezodklane ich predkladať centrále, robiť zúčtovania, analyzovať a vyhodnocovať nákladavosť jedál

 • normovanie a marže tovarov bufetového sortimentu) Podávať návrhy na zlepšovanie operatívnosti a efektivity činností Plniť pokyny nadriadeného podľa potrieb zamestnávateľa
 • Výhody:

  • Odmeny podľa schopností a výsledkov, výhodné stravovanie

  Grand Gastro s.r.o.
  Loading...
  1800€ /za mesiac
  Grand Gastro s.r.o.
  ...
  Loading...
  Nasledujúce
  Loading...