Filter
Filter
Loading...

Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní inde neuvedení

Povolanie: Odborní pedagogickí pracovníci inde neuvedení
Veľké Dravce, 220

98542

0€

1. 9. 2024

Dátum začiatku

Vodičské oprávnenie
b

vychovávateľ/ka v ŠKD v ZŠ s VJM Veľké Dravce
Požadované: Vzdelanie podľa zákona 138/2019 o pedag. a odborných zamestnancoch, žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, súhlas so sprac. os. údajov, doklad o dosiahnutom vzdelaní, ČV o bezúhonnosti, doklad o štátnej skúške

Obec Veľké Dravce
Loading...
0€
Obec Veľké Dravce
...
Loading...
Nasledujúce
Základná škola, Slov. dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní inde neuvedení

Zabezpečuje výchovu a vzdelávanie deťom a žiako...

Materská škola, Nábrežie 4. apríla 1986/20, Liptovský Mikuláš

Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní inde neuvedení

...

Základná škola, Beňuš 250

Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní inde neuvedení

Podieľanie sa na vypracovávaní individuálnych p...

Loading...