Filter
Filter
Loading...

Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní inde neuvedení

Povolanie: Odborní pedagogickí pracovníci inde neuvedení
Žilina, 122/7

0€

26. 8. 2024

Dátum začiatku

Zabezpečuje výchovu a vzdelávanie deťom a žiakom v školskom zariadení pri uskutočňovaní výchovného programu a zodpovedá za kvalitu priebehu a výsledky výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania pracovný čas: pondelok 6:00-8:00, 11:00-15:00 utorok11:00-15:30 streda 11:00-16:00 štvrtok 12:00-15:30 piatok 11:00-17:00 zvyšok práca na doma

Výhody:

  • stravovanie v školskej jedálni

Základná škola, Slov. dobrovoľníkov 122/7, Žilina
Loading...
0€
Základná škola, Slov. dobrovoľníkov 122/7, Žilina
...
Loading...
Nasledujúce
Materská škola, Nábrežie 4. apríla 1986/20, Liptovský Mikuláš

Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní inde neuvedení

...

Základná škola, Beňuš 250

Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní inde neuvedení

Podieľanie sa na vypracovávaní individuálnych p...

Loading...