Filter
Filter
Loading...

Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní inde neuvedení

Povolanie: Odborní pedagogickí pracovníci inde neuvedení , pedagogický asistent/pedagogická asistentka
Trnava, Lomonosovova 8

91708

1003€

za mesiac

1. 9. 2024

Dátum začiatku

Úzka spolupráca s vychovávateľom pri plánovaní a projektovaní výchovno-vzdelávacej činnosti v triede, pomáha pri prekonávaní informačných, jazykových, zdravotných, kultúrnych a sociálnych bariér žiaka, dozor pri deťoch.

Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava
Loading...
1003€ /za mesiac
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava
...
Loading...
Nasledujúce
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Krátka 11, Šaľa

Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní inde neuvedení

učiteľ v špeciálnej triede...

Základná škola, Angyalova 401/26, Kremnica

Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní inde neuvedení

špeciálna pedagogika so žiakmi základnej školyV...

Obec Veľké Dravce

Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní inde neuvedení

vychovávateľ/ka v ŠKD v ZŠ s VJM Veľké DravcePo...

Loading...