Filter
Filter
Loading...

Lektori jazykov a učitelia jazykových škôl

Povolanie: učiteľ/učiteľka cudzích jazykov , Ostatní učitelia jazykov
Bratislava-Dúbravka, Pekníkova 6

84102

2000€

za mesiac

1. 11. 2024

Dátum začiatku

Vyučovanie študentov španielsky jazyk.
Využívať rôzne metodiky, ktoré stimulujú učenie zodpovedajúce potrebám študentov a požiadavkám špecifikácie predmetu.
Plánovať a pripravovať hodiny a prispievať k neustálemu rozvoju pracovných postupov.
Hodnotiť študentov podľa požiadaviek externých skúšobných orgánov a postupov školy.
Monitorovať a uchovávať záznamy o pokroku študentov vrátane pravidelných vstupov do databázového systému.
Pravidelne známkovať a dávať písomnú aj slovnú spätnú väzbu o práci študentov s dôrazom na individuálne schopnosti.
Sledovať a podporovať celkový progres a rozvoj študentov na škole, vrátane študentov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

Súkromná spojená škola British International School Bratislava, J. Valašťana Dolinského 1, Bratislava
Loading...
2000€ /za mesiac
Súkromná spojená škola British International School Bratislava, J. Valašťana Dolinského 1, Bratislava
...
Loading...
Nasledujúce
Súkromná spojená škola Cambridge International School, Úprkova 3, Bratislava

Lektori jazykov a učitelia jazykových škôl

Cambridge International School (CIS) in Bratisl...

Cirkevná základná škola - Narnia, Beňadická 38, Bratislava

Lektori jazykov a učitelia jazykových škôl

Vyučovanie, príprava na vyučovanie, konzultácie...

Loading...