Filter
Filter
Loading...

Lektori jazykov a učitelia jazykových škôl

Povolanie: učiteľ/učiteľka cudzích jazykov , Ostatní učitelia jazykov
Bratislava-Staré Mesto, Úprkova 3

81104

1700€

za mesiac

19. 8. 2024

Dátum začiatku

Cambridge International School (CIS) in Bratislava, Slovakia, is seeking to appoint an inspirational Lecturer of English Language to join a growing, dedicated and outstanding team of educators within a highly supportive and values-driven, but ambitious and expanding international school.

In this role you will be:

 •  
 •  
 •  
 • Teaching and guiding students in improving English skills.
 •  
 •  
 •  
 • Preparing daily lesson plans utilising textbook materials, supplemental instructional materials, audio and visual aids, etc.
 •  
 •  
 •  
 • Introducing students to English literature.
 •  
 •  
 •  
 • Evaluating students through utilisation of teacher made tests, standardised tests and observations
 •  
 •  
 •  
 • Providing individual help to students to maintain continuous and satisfactory progress.
 •  
 •  
 •  
 • Teaching students using project-based learning approaches, lecture and demonstration, audio-visual aids and other materials to supplement instruction.
 •  
 •  
 •  
 • Participating in professional development activities such as workshops, seminars, and conferences

  Cambridge International School v Bratislave na Slovensku hľadá inšpiratívneho lektora anglického jazyka, ktorý by sa stal súčasťou rozširujúceho sa tímu pedagógov.

  Náplňou práce bude:

 •  
 •  
 •  
 • Vyučovanie a vedenie študentov pri zlepšovaní zručností v angličtine
 •  
 •  
 •  
 • Príprava denných plánov hodín s využitím učebníc, doplnkových učebných materiálov, zvukových a obrazových pomôcok
 •  
 •  
 •  
 • Oboznámenie študentov s anglickou literatúrou
 •  
 •  
 •  
 • Hodnotenie študentov prostredníctvom testov vytvorených učiteľom, štandardizovaných testov a pozorovaním
 •  
 •  
 •  
 • Poskytovanie individuálnej pomoci študentom pri udržaní kontinuálneho pokroku
 •  
 •  
 •  
 • Vyučovanie študentov prostredníctvom projektového vzdelávacieho prístupu, prednášok, audiovizuálných pomôcok a iných materiálov
 •  
 •  
 •  
 • Účasť na aktivitách profesionálneho rozvoja, ako sú workshopy, semináre a konferencie

 • Súkromná spojená škola Cambridge International School, Úprkova 3, Bratislava
  Loading...
  1700€ /za mesiac
  Súkromná spojená škola Cambridge International School, Úprkova 3, Bratislava
  ...
  Loading...
  Nasledujúce
  Cirkevná základná škola - Narnia, Beňadická 38, Bratislava

  Lektori jazykov a učitelia jazykových škôl

  Vyučovanie, príprava na vyučovanie, konzultácie...

  Súkromná základná škola, Vavilovova 18, Bratislava

  Lektori jazykov a učitelia jazykových škôl

  ...

  Loading...