Filter
Filter
Loading...

Lekári špecialisti

Povolanie: Lekári špecialisti , lekár špecialista/lekárka špecialistka
Žilina, Bratislavská 1

1001

3000€

za mesiac

3. 7. 2024

Dátum začiatku

Vykonáva diagnostiku a liečbu ochorení na ambulancii Pracovného lekárstva. Pri predpise liečiv sa riadi zásadami racionálnej farmakoterapie a podľa aktuálneho metodického usmernenia o predpise liečiv. Dohliada a organizuje prácu pridelenej sestry. Dbá na šetrné zaobchádzanie s vybavením pracoviska – prístrojové vybavenie. Vykonáva vyšetrenia v rámci komerčných aktivít PZS podľa rozpisu. Vedie záznamy o vykonaných vyšetreniach v písomnej aj elektronickej podobe. Vykonáva zápisy o zdravotnej starostlivosti do e-zdravia v rozsahu platnej legislatívy.

Výhody:

  • - po skúšobnej dobe zvýšenie odmeňovania, - podpora sústavného vzdelávania a osobnostného rozvoja, - sebarealizácia, - príspevky zamestnávateľa na stravu a DDS, - možnosť práce na čiastočný úväzok.

KRANKAS s.r.o.
Loading...
3000€ /za mesiac
KRANKAS s.r.o.
...
Loading...
Nasledujúce
KRANKAS s.r.o.

Lekári špecialisti

Vykonáva diagnostiku a liečbu ochorení na inter...

KRANKAS s.r.o.

Lekári špecialisti

Vykonáva diagnostiku a liečbu ochorení na chiru...

Loading...