Filter
Filter
Loading...

Lekári špecialisti

Povolanie: Lekári špecialisti , lekár špecialista/lekárka špecialistka
Žilina, Bratislavská 1

1001

3000€

za mesiac

3. 7. 2024

Dátum začiatku

Vykonáva diagnostiku a liečbu ochorení na chirurgickej ambulancii v rozsahu konzervatívnej a chirurgickej liečby, nevyžadujúcej hospitalizáciu, v súlade s dosiahnutým špecializačným štúdiom a dosiahnutými certifikovanými činnosťami. Vykonáva dispenzarizáciu pacientov podľa platnej legislatívy. Pri predpise liečiv sa riadi zásadami racionálnej farmakoterapie a podľa aktuálneho Ministerského usmernenia o predpise liečiv. Ako vedúci pracovník dohliada a organizuje prácu pridelenej zdravotnej sestry a sanitárnej pracovníčky v súčinnosti s námestníčkou pre ošetrovateľstvo. Dbá na šetrné zaobchádzanie s vybavením pracoviska, s dôrazom na prístrojové vybavenie. Vedie záznamy o vykonaných vyšetreniach, vrátane dispenzarizačnej starostlivosti, v elektronickej i písomnej forme, ktoré sa archivujú podľa archivačného poriadku. Na požiadanie informuje pacienta a príbuzných o skutočnostiach súvisiacich s ochorením. Vykonáva vyšetrenia v rámci komerčných aktivít a v rámci PZS podľa dodaného rozpisu.

Výhody:

  • - k základnej zložke mzdy pripadá aj pohyblivá zložka mzdy, - práca v príjemnom zmodernizovanom prostredí, - podpora sústavného vzdelávania a osobnostného rozvoja, - sebarealizácia, - možnosť využitia ďalších zdravotníckych služieb v poliklinickom zariadení, - príspevky zamestnávateľa na stravu a doplnkové dôchodkové poistenie, - úprava pracovnej doby podľa dohody.

KRANKAS s.r.o.
Loading...
3000€ /za mesiac
KRANKAS s.r.o.
...
Loading...
Nasledujúce
KRANKAS s.r.o.

Lekári špecialisti

- Vykonáva diagnostiku a liečbu ochorení na ort...

KRANKAS s.r.o.

Lekári špecialisti

- Vykonáva diagnostiku a liečbu očných ochorení...

Loading...