Filter
Filter
Loading...

Administratívni pracovníci v účtovníctve

Povolanie: Administratívni pracovníci v účtovníctve
Martin, Nám. J.C.Hronského 1

3601

839.5€

za mesiac

1. 8. 2024

Dátum začiatku

 

 •  
 •  
 •  
 • • komplexne zabezpečovať účtovnícku agendu,
   
 •  
 •  
 •  
 • • komplexne zabezpečovať správu majetku rozsiahlych majetkových súborov SNK vrátane múzeí včlenených pod SNK,
   
 •  
 •  
 •  
 • • samostatne zabezpečovať špecializovanú ekonomickú agendu evidencie majetku (HIM, DHM, NIM, OHM, vlastného, zapožičaného ako aj prenajatého),
   
 •  
 •  
 •  
 • • zaraďovať novonadobudnutý majetok SNK,
   
 •  
 •  
 •  
 • • spracovať zmeny umiestnenia HIM a DHM na základe príslušných dokladov,
   
 •  
 •  
 •  
 • • vydávať a aktualizovať miestne inventarizačné zoznamy majetku (súpisníky majetku),
   
 •  
 •  
 •  
 • • pripravovať podklady na inventarizáciu majetku organizácie,
   
 •  
 •  
 •  
 • • zodpovedáte za správnosť účtovných pohybov v oblasti dlhodobého majetku,
   
 •  
 •  
 •  
 • • aplikovanie právnych predpisov SNK (zákona č. 278/1993 Z.z. o majetku štátu, zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a ostatných relevantných predpisov) pri odbornom posúdení druhu obstaraného majetku, jeho zaradenia do odpisovej skupiny, jeho správy ako aj disponibilnosti,
   
 •  
 •  
 •  
 • • vyhotovovať štatistickú agendu súvisiacu so zverenou agendou,
   
 •  
 •  
 •  
 • • vykonávate ďalšie úlohy podľa pokynov nadriadeného,
   
 •  
 •  
 •  
 • • sledovať a aplikovať na svoju činnosť všetky legislatívne zmeny

 • Slovenská národná knižnica
  Loading...
  839.5€ /za mesiac
  Slovenská národná knižnica
  ...
  Loading...
  Nasledujúce
  UNIPLAST MH s.r.o.

  Administratívni pracovníci v účtovníctve

  Práca s PC, preberanie pošty, príprava podklado...

  LAXIM, s. r. o.

  Administratívni pracovníci v účtovníctve

  Výhody:stravovanie...

  Mgr. Janka Miháliková

  Administratívni pracovníci v účtovníctve

  Práce súvisiace s vedením účtovníctva pre podni...

  Loading...