Filter
Filter
Loading...

Zapisovatelia, pracovníci pre spracovanie textov

Povolanie: Zapisovatelia, pracovníci pre spracovanie textov , zapisovateľ/zapisovateľka
Bratislava-Staré Mesto, Záhradnícka 10

81244

865.5€

za mesiac

1. 6. 2024

Dátum začiatku

- vedenie súdnych spisov - vedenie súdnych registrov príslušného súdneho oddelenia - opisovanie rozhodnutí súdu - vyhotovovanie zápisníc o priebehu pojednávania - vykonávanie anonymizácie súdnych rozhodnutí - zabezpečuje odborné činnosti v súdnych agendách tvoriace podklad na rozhodovanie - samostatne vykonáva administratívne a organizačné činnosti spojené s výkonom súdneho oddelenia, do ktorého je zaradený podľa rozvrhu práce, alebo činnosti na úseku všeobecného súdneho oddelenia - spolupracuje so sudcami, vyššími súdnymi úradníkmi a inými súdnymi oddeleniami a útvarmi v rámci služobného úradu a aj s inými organizačnými útvarmi mimo služobného úradu - vykonávanie úkonov na prípravu a zabezpečovanie rozhodovania v konaní pred súdom a zabezpečovanie porozsudkovej agendy - odborné práce súvisiace so súdnym konaním - zodpovedá za vedenie a obeh spisov jemu pridelených - organizačné zabezpečovanie plynulého konania v zákonných lehotách - zabezpečovanie doručovania rozhodnutí

Výhody:

  • - kĺzavý pracovný čas - ubytovanie pre ženy - poskytovanie cestovných náhrad pre mimo bratislavských zamestnancov - stravné formou gastrolístkov - 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce

Mestský súd Bratislava I
Loading...
865.5€ /za mesiac
Mestský súd Bratislava I
...
Loading...
Loading...