Filter
Filter
Loading...

Vývojári softvéru

Povolanie: softvérový vývojár/softvérová vývojárka , Vývojári softvéru
Košice-Západ, 37

3000€

za mesiac

9. 11. 2023

Dátum začiatku

The OpenGL / Open Inventor Software Developer will be part of software development team to build software systems of Siemens Healthineers. Job description, responsibilities and duties: • Developing software using of agile methods (Scrum) • Working on 3D rendering module using C++ • Implementing new features • Reviewing relevant requirements, standards and other documentation to clarify and understand software engineering requirements. • Debugging, error detection, increasing efficiency, conforming to new customers’ needs • Adhering to the software quality process through the execution of module, subsystem and system test procedures. ------------------------------------------- OpenGL / Open Inventor softvérový vývojár bude súčasťou software development tímu a bude sa podieľať na budovaní softvérových systémov spoločnosti Siemens Healthineers. Popis práce: • Vývoj softvéru s využitím agilných metód (Scrum) • Práca na module 3D vykresľovania pomocou C++ • Implementácia nových funkcionalít • Posudzovanie príslušných požiadaviek, noriem a ďalšej dokumentácie pre objasnenie a pochopenie požiadaviek na softvérový vývoj • Ladenie, detekcia chýb, zvýšenie efektivity a prispôsobenie sa potrebám nových zákazníkov • Dodržiavanie procesov kvality softvéru prostredníctvom vykonania testovacích postupov modulov, subsystémov a systémov

Výhody:

  • - Tréningový a rozvojový program Prístup na PLURALSIGHT , - Široký program firemných benefitov
  • Cafetéria benefitov programy zamerané na rodinu, zdravie, voľný čas a iné .

Siemens Healthcare s. r. o.
Loading...
3000€ /za mesiac
Siemens Healthcare s. r. o.
...
Loading...
Nasledujúce
TechRD solutions s.r.o.

Vývojári softvéru

Vývoj a front-end webových stránok.Navrhovanie ...

Siemens Healthcare s. r. o.

Vývojári softvéru

The C/C++ Embedded Software Developer will be p...

Loading...