Filter
Filter
Loading...

Vývojári softvéru

Povolanie: softvérový vývojár/softvérová vývojárka , Vývojári softvéru
Košice-Západ, 37

5000€

za mesiac

24. 5. 2023

Dátum začiatku

The Ultrasound Imaging Engineer will be part of software development team to build software systems of Siemens Healthineers. Job description, responsibilities and duties: - Research and development in ultrasound signal path, including transmit and receive frontend, beamforming, signal processing for B-mode, Color, spectral Doppler, and other advanced features. - Taking responsibility for image quality, from algorithm research and development, system performance verification, engineering and clinical image optimization, and customer support. - Leading systems-level product development, owning design specifications and verifications that complies with related medical device regulations/standards (IEC, etc.) and internal quality management and design control processes. - Driving innovation and continual improvement of imaging performance all the way from concept generation to prototyping and product implementation. - Mentoring and coaching junior team members;

 • leveraging knowledge and experience to elevate the technical/clinical capabilities of the team;
 • driving collaboration and team work in an Agile environment. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Inžinier ultrazvukového zobrazovania bude súčasťou tímu softvérového vývoja a bude sa podieľať na budovaní softvérových systémov spoločnosti Siemens Healthineers. Popis práce, zodpovednosti a povinnosti: - Výskum a vývoj v oblasti ultrazvukového signálu, vrátane vysielacieho a prijímacieho frontendu, tvarovania lúča, spracovania signálu pre B-mód, farbu, spektrálny Doppler a ďalšie pokročilé funkcie - Zodpovednosť za kvalitu obrazu od výskumu a vývoja algoritmov, overovania výkonnosti systému, inžinierstva a optimalizácie klinického obrazu, ako aj zákazníckej podpory - Vedenie vývoja produktov na úrovni systémov, konštrukčných špecifikácií a overení, ktoré sú v súlade so súvisiacimi predpismi/normami pre zdravotnícke pomôcky (IEC atď.) a internými procesmi riadenia kvality a kontroly dizajnu. - Riadenie inovácií a neustále zlepšovanie zobrazovacieho výkonu od vytvorenia konceptu až po prototypovanie a implementáciu produktu - Mentoring a koučing juniornejších členov tímu;
 • využitie vedomostí a skúseností na zvýšenie technických/klinických schopností tímu;
 • riadenie spolupráce a tímová práca v agilnom prostredí
 • Výhody:

  • - Treningový a rozvojový program Prístup na PLURALSIGHT - Široký program firemných benefitov
  • Cafeteria benefitov programy zamerané na rodinu, zdravie, voľný čas a iné

  Siemens Healthcare s. r. o.
  Loading...
  5000€ /za mesiac
  Siemens Healthcare s. r. o.
  ...
  Loading...
  Nasledujúce
  Innovatrics, s.r.o.

  Vývojári softvéru

  - Vývoj najmodernejších biometrických produktov...

  HighChem s.r.o.

  Vývojári softvéru

  Key responsibilities include, but are not exclu...

  Loading...