Filter
Filter
Loading...

Vysokoškolskí učitelia

Povolanie: asistent/asistentka výskumu na univerzite , Univerzitní a vysokoškolskí učitelia
Bratislava-Karlova Ves, 2

1900€

za mesiac

1. 5. 2024

Dátum začiatku

Vodičské oprávnenie
b

- vedie prednášky a semináre a vykonáva hodnotenie študentov - vedie a oponuje diplomové alebo rigorózne práce - spolupracuje na výskumnej činnosti pracoviska a zverejňovaní jej výsledkov v časopisoch a na vedeckých a odborných podujatiach - spolupracuje na organizovaní vedeckovýskumných podujatí - podieľa sa na tvorbe študijných materiálov Výskum v príslušnej oblasti aj v kontexte aktuálnych a pripravovaných výskumných projektov a publikovanie medzinárodne uznaných výsledkov, aktívna účasť na zabezpečovaní vzdelávania podľa zamerania a aktuálnych potrieb fakulty, príprava nových a obnova predmetov, ich častí podľa aktuálnej potreby a smerovania fakulty v závislosti od pozície, získavanie financovania na výskum z externého prostredia, resp. podieľanie sa na získavaní financovania cez prípravu projektov v závislosti od pozície, práca so študentmi všetkých stupňov, najmä pri vedení v projektoch, pracovné cesty súvisiace s výsledkami výskumu (konferencie, partneri projektov).

Výhody:

  • ubytovanie, Pružný pracovný čas, 5 dní dovolenky naviac, 1 deň voľna štvrťrok pre zamestnancov s nezaopatreným dieťaťom do 15 rokov, voľno pri narodení dieťaťa, stravovanie v podnikovej jedálni, príspevky pri narodení dieťaťa, uzatvorení manželstva, v soc. núdzi, pri osamostatnení sa, pri dlhodobej pracovnej neschopnosti, darcom krvi, liečebná starostlivosť, na kultúrne podujatia.

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Loading...
1900€ /za mesiac
Slovenská technická univerzita v Bratislave
...
Loading...
Nasledujúce
Univerzita Komenského v Bratislave

Vysokoškolskí učitelia

Úspešný uchádzač v súlade s § 75 ods. 3 zákona ...

Univerzita Komenského v Bratislave

Vysokoškolskí učitelia

Úspešný uchádzač v súlade s § 75 ods. 2 zákona ...

Prešovská univerzita v Prešove

Vysokoškolskí učitelia

Výskumná a pedagogická činnosť....

Loading...