Filter
Filter
Loading...

Všeobecní lekári

Povolanie: Všeobecní lekári , všeobecný lekár/všeobecná lekárka
Žilina, Bratislavská 1

1001

2500€

za mesiac

1. 6. 2023

Dátum začiatku

- Vykonáva diagnostiku a liečbu ochorení na ambulancii všeobecného lekára, ktoré nevyžaduje hospitalizáciu, rešpektuje zásady slobodnej voľby lekára a pravidlá rajonizácie. - Pri predpise liečiv sa riadi zásadami racionálnej farmakoterapie a podľa aktuálneho Ministerského usmernenia o predpise liečiv. - Dohliada a organizuje prácu pridelenej sestry. - Dbá na šetrné zaobchádzanie s vybavením pracoviska, s dôrazom na prístrojové vybavenie. - Vedie záznamy o vykonaných vyšetreniach v elektronickej podobe. - Informuje na požiadanie pacienta a príbuzných o skutočnostiach súvisiacich s ochorením podstupovanými vyšetrovacími metódami. - Vykonáva vyšetrenia v rámci komerčných aktivít v rámci pracovnej zdravotnej služby.

Výhody:

  • - pohyblivá zložka mzdy, - podpora sústavného vzdelávania a osobnostného rozvoja, - sebarealizácia, - príspevky zamestnávateľa na stravu a DDS – III. pilier.

KRANKAS s.r.o.
Loading...
2500€ /za mesiac
KRANKAS s.r.o.
...
Loading...
Nasledujúce
Fakultná nemocnica Trenčín

Všeobecní lekári

Samostatné základné diagnostické a liečebné výk...

MUHLIK s.r.o.

Všeobecní lekári

Všeobecný lekár pre dospelýchVýhody:zabezpečeni...

Loading...