Filter
Filter

Všeobecní lekári

Povolanie: Všeobecní lekári , všeobecný lekár/všeobecná lekárka
Sobrance, Ulica mieru 12

7301

1956€

za mesiac

11. 5. 2023

Dátum začiatku

Poskytuje a zabezpečuje zdravotnú starostlivosť v súlade s koncepciou daného odboru na internom oddelení, vykonáva diagnosticko-liečebnú a odbornú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami, hodnotami s cieľmi príslušného medicínskeho odboru, pod vedením nadriadeného. Podieľa sa pri vypracúvaní a vedení zdravotnej dokumentácie a inej dokumentácie ustanovenej osobitným predpisom, plní ďalšie činnosti vyplývajúce z pozície lekára na úseku zdravotnej starostlivosti, plní úlohy, ktorými ho v medziach spôsobilosti predpísanej na výkon pracovnej činnosti poverí nadriadený pracovník.

Výhody:

  • ubytovanie, Príjemné moderné pracovné prostredie, ďalšie mzdové zvýhodnenie podľa rokov praxe v súlade so zákonom.

Regionálna nemocnica Sobrance, n. o.
Loading...
1956€ /za mesiac
Regionálna nemocnica Sobrance, n. o.
...
Loading...
Nasledujúce
Vranovská nemocnica, a.s.

Všeobecní lekári

Lekár bez špecializácie. Zdravotná starostlivo...

Ľubovnianska nemocnica, n.o.

Všeobecní lekári

Základné diagnostické a liečebné výkony alebo a...

Loading...