Filter
Filter

Učitelia v stredných školách

Povolanie: Učitelia na stredných školách , stredoškolský učiteľ/stredoškolská učiteľka
Považská Bystrica, ul. Slovenských partizánov 52

1701

1231.5€

1. 9. 2024

Dátum začiatku

• výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na rozširovanie a prehlbovanie vedomostí z predmetu anglický jazyk, 

 •  
 • • usmerňovať a objektívne hodnotiť prácu žiakov, • plniť vyučovaciu povinnosť v určenej miere, dôsledne dodržiava učebné plány a učebné osnovy, plán práce, pracovný poriadok a príkazné listy riaditeľa, • svedomito sa pripravovať na výkon priamej výchovno-vzdelávacej činnosť

 • Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica
  Loading...
  1231.5€
  Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica
  ...
  Loading...
  Nasledujúce
  Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany

  Učitelia v stredných školách

  ...

  Gymnázium, Šrobárova 1, Košice

  Učitelia v stredných školách

  ...

  Loading...