Filter
Filter
Loading...

Učitelia a vychovávatelia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Povolanie: Učitelia na špeciálnych školách
Šamorín, Pomlejská cesta 1

93101

1108€

za mesiac

1. 9. 2024

Dátum začiatku

Výchova a vzdelávanie mentálne postihnutých žiakov v školskom klube detí

Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, Šamorín
Loading...
1108€ /za mesiac
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, Šamorín
...
Loading...
Nasledujúce
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, Šamorín

Učitelia a vychovávatelia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Výchova a vzdelávanie mentálne postihnutých žia...

Spojená škola, Školská 212, Sládkovičovo

Učitelia a vychovávatelia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Výhody:Finančný príspevok na stravovanie...

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra

Učitelia a vychovávatelia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Samostatná odborná činnosť, špeciálno pedagogic...

Loading...