Filter
Filter
Loading...

Terénni sociálni a zdravotní pracovníci

Povolanie: Pracovníci ochrany a prevencie verejného zdravia
Plešivec, 62

1317.58€

za mesiac

1. 6. 2024

Dátum začiatku

Vodičské oprávnenie
b

Popis pracovných činností TSP:
 

 •  
 •  
 •  
 • aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie osôb a rodín so sociálnymi problémami podľa zamerania výzvy (cieľová skupina marginalizované rómske komunity alebo ľudia bez domova) v rámci lokality pôsobenia, posudzovanie životnej situácie človeka, skupiny v kontexte spoločenskej, ekonomickej politickej situácie v lokalite/regióne/spoločnosti;

 •  
 •  
 •  
 •  
 • poskytovanie základných informácií a podpory v krízových situáciách, poskytovanie základného a špecializovaného poradenstva, vykonávanie opatrení v oblasti prevencie, činnosti v prospech presadzovania práv a právom chránených záujmov znevýhodnených skupín obyvateľov na lokálnej/regionálnej úrovni, koordinácia potrebných služieb (sociálnych, psychologických, pedagogických, zdravotných a iných) v záujme človeka/skupiny/komunity;
 •  
 •  

 •  
 •  
 •  
 •  
 • schopnosť identifikovať dostupné zdroje potrebné pre dosiahnutie cieľov terénnej sociálnej práce, sieťovanie a iniciovanie zmien v záujme cieľovej skupiny, spolupráca a kooperácia s inštitúciami a organizáciami pôsobiacimi v lokalite/regióne;

 •  
 •  
 •  
 •  
 • vykonávanie aktivít, ktoré prispievajú k zmierňovaniu napätia a latentných konfliktov v lokalite (v prípade potreby rola facilitátora);
 •  
 •  

 •  
 •  
 •  
 •  
 • technicko-administratívne úkony v rámci evidencie terénnej sociálnej práce, priebežný rozvoj odborných a sociálnych kompetencií, výkon iných činností v súvislosti s aktuálnymi potrebami počas realizácie NP.

 • Obec Plešivec
  Loading...
  1317.58€ /za mesiac
  Obec Plešivec
  ...
  Loading...
  Nasledujúce
  Obec Gánovce

  Terénni sociálni a zdravotní pracovníci

  "Náplň (druh) práce: • v spolupráci s Poskytova...

  Mesto Čierna nad Tisou

  Terénni sociálni a zdravotní pracovníci

  ☎️ zástup počas MD/RD ☎️Podrobné informácie o p...

  Loading...