Filter
Filter
Loading...

Správcovia systémov

Povolanie: Správcovia systémov , správca systému IT/správkyňa systému IT
Bratislava-Karlova Ves, Lamačská cesta 3/B

84104

2500€

za mesiac

27. 11. 2023

Dátum začiatku

The Implementation and Integration Expert will be part of the customer service organization to implement Siemens Healthineers diagnostic imaging solutions for hospitals and clinics.

Job description, responsibilities and duties:
• 

 •  
 •  
 •  
 • Installation and integration of our clinical applications for our customers as part of a project team 
 •  
 •  
 •  

 • • 
 •  
 •  
 •  
 • Negotiation with Customers to identify the changes required either as a new interface or modification of existing interfaces
  • 
 •  
 •  
 •  
 • Managing implementation based on project plan from analysis, implementation, testing and deployment to production environment
  • 
 •  
 •  
 •  
 • Coordination with external partners for validation of the implemented interface and ensure high quality data integration from all relevant clinical IT Systems (e.g. EMR, RIS, LIS)

  -------------------------------------------

  Expert na implementáciu a integráciu bude súčasťou organizácie služieb zákazníkom na implementáciu diagnostických zobrazovacích riešení spoločnosti Siemens Healthineers v nemocniciach a klinikách.

  Popis práce:
  • 
 •  
 •  
 •  
 • Inštalácia a integrácia našich klinických aplikácií pre výbraných zákazníkov ako súčasť projektového tímu
  • 
 •  
 •  
 •  
 • Vyjednávanie so zákazníkmi pri identifikácii požadovaných zmien, či už ide o nové rozhranie alebo úpravu existujúcich rozhraní
  • 
 •  
 •  
 •  
 • Realizácia a riadenie riešenia založené na pláne projektu od analýzy, implementácie, testovania a nasadenia do produkčného prostredia
  • 
 •  
 •  
 •  
 • Koordinácia s externými partnermi pre validáciu implementovaného rozhrania a zabezpečenie vysokokvalitnej integrácie dát zo všetkých relevantných klinických IT systémov (napr. EMR, RIS, LIS)

 • Siemens Healthcare s. r. o.
  Loading...
  2500€ /za mesiac
  Siemens Healthcare s. r. o.
  ...
  Loading...
  Nasledujúce
  ALEF Distribution SK, s. r. o.

  Správcovia systémov

  * Inštalácia a podpora koncových užívateľov Win...

  HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.

  Správcovia systémov

  Podpora technického nastavenia objednávacieho s...

  Loading...