Filter
Filter
Loading...

Správcovia objektov

Povolanie: správca budov/správkyňa budov , Správcovia budov
Štiavnické Bane, 128

96981

750€

za mesiac

1. 7. 2024

Dátum začiatku

Vodičské oprávnenie
b

1. 

 •  
 •  
 •  
 • Zabezpečovanie prevádzky vtáčieho parku
 • AVES.
  2. 
 •  
 •  
 •  
 • Starostlivosť o zvieratá vtáčieho parku AVES.
  3. 
 •  
 •  
 •  
 • Starostlivosť o areál 
 •  
 • AVES, čistenie, upratovanie a pod.
  4. 
 •  
 •  
 •  
 • Dodržiavať predpisy ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.
  5. 
 •  
 •  
 •  
 • Rešpektovať predpisy o protipožiarnej ochrane.
  6. 
 •  
 •  
 •  
 • Dodržiavať pokyny nadriadeného.

 • Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella, Štiavnické Bane 128
  Loading...
  750€ /za mesiac
  Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella, Štiavnické Bane 128
  ...
  Loading...
  Nasledujúce
  SKY Medical, a.s.

  Správcovia objektov

  •    zodpovednosť za čisten...

  Saneca Pharmaceuticals a. s.

  Správcovia objektov

  • Vykonávať údržbu (bežnú, preventívnu) a oprav...

  Loading...