Filter
Filter
Loading...

Správcovia objektov

Povolanie: správca budov/správkyňa budov , Správcovia budov
Bratislava-Devín, 10

1700€

za mesiac

1. 6. 2024

Dátum začiatku

Vodičské oprávnenie
b

V Múzeu mesta Bratislavy (MMB) hľadáme dôležitú posilu do tímu na hrade Devín

 • kolegu alebo kolegyňu s primárnou pracovnou náplňou riadenia prevádzky hradu, v rámci ktorej by zastrešoval/a koordináciu a realizáciu chodu hradu Devín ako samostatnej lokality MMB. Táto práca zahŕňa vedenie zamestnancov pôsobiacich na hrade Devín
 • členov administratívneho tímu a personálu prvého kontaktu;
 • zodpovednosť za výkon administratívnej agendy spadajúcej pod hrad Devín;
 • starostlivosť o návštevnícky chod hradu a v neposlednom rade aj komunikáciu s jednotlivými oddeleniami MMB a zosúlaďovanie všetkých aktivít, realizovaných na hrade Devín. Môžete sa tešiť na zaujímavú a kreatívnu prácu pre jednu z najvýznamnejších kultúrnych inštitúcií Bratislavy, možnosť ovplyvňovať kultúrne dianie v meste, ale aj na prácu v unikátnom prostredí hradu Devín, jednej z najnavštevovanejších historických pamiatok Slovenska. Múzeum mesta Bratislavy je najstaršie nepretržite pôsobiace múzeum na Slovensku, do ktorého pôsobnosti okrem hradu Devín patria aj také významné objekty histórie mesta i Slovenska ako Stará radnica, Michalská veža alebo Antická Gerulata. Náplň práce: - Vedenie tímu zamestnancov a zamestnankýň pracujúcich na hrade Devín
 • tím pôsobiaci v administratíve, aj tím personálu prvého kontaktu (asistenti/tky, pokladníci/čky, strážnici/informátori). Táto práca zahŕňa aj:
 • zodpovednosť za personálne obsadenie tímu;
 • zodpovednosť za organizáciu pracovného času, sledovanie a spracovanie dochádzky;
 • - Koordinácia a výkon administratívnej agendy hradu a spolupráca s ďalšími oddeleniami MMB pri výkone ekonomickej agendy;
 • - Komunikácia s verejnosťou. Spolu s kolegami a kolegyňami z MMB riešenie dopytov na špecifické akcie, prenájmy a externé aktivity, ktoré by mohli byť konané na hrade Devín;
 • - Zodpovednosť za návštevnícky chod hradu, riešenie situácií, ktoré môžu ovplyvniť bežnú prevádzku hradu Devín vo vzťahu k verejnosti (dočasné/čiastočné uzatvorenia areálu, kalamitné situácie a pod.);
 • - Vedenie alebo spolupráca pri realizácii aktivít, týkajúcich sa operatívneho chodu hradu Devín, vrátane starostlivosti o výstavné a expozičné priestory;
 • - Aktívna spolupráca s ďalšími oddeleniami MMB, zodpovednosť za zosúladenie aktivít, ktoré sú zabezpečované jednotlivými oddeleniami MMB a ktoré sa realizujú na hrade Devín.
 • Výhody:

  • 1. Príspevok do DDS 2percent;
  • 2. Možnosť profesijného a odborného rastu, podpora ďalšieho vzdelávania a rozvoja zamestnancov;
  • 3. Ďalšie benefity : a skrátený 37,5 hodinový pracovný čas;
  • b flexibilný pracovný čas v rozmedzí od 6:00
  • 19:00
  • umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky;
  • c zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec Zákonníka práce;
  • d možnosť Home Office až 4 dni do mesiaca
  • po dohode s nadriadeným;
  • e čerpanie 3 dni tzv. sick day;
  • f podujatia pre zamestnancov
  • teambuilding, vianočný večierok;
  • g voľný vstup do mestských inštitúcií: Galéria mesta Bratislavy, Mestská knižnica v Bratislave;
  • h voľný vstup do múzeí SR, ktoré sú členmi Zväzu múzeí na Slovensku i možnosť priamo sa podieľať na rozvoji jedného z najlepších múzeí na Slovensku.

  Múzeum mesta Bratislavy
  Loading...
  1700€ /za mesiac
  Múzeum mesta Bratislavy
  ...
  Loading...
  Nasledujúce
  Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci

  Správcovia objektov

  Zabezpečenie prevádzky plynových kotlov a systé...

  Centrum sociálnych služieb - Juh

  Správcovia objektov

  -údržbárske a opravárenské práce strojného a st...

  Loading...