Filter
Filter

Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly

Povolanie: Špecialisti v účtovníctve , účtovník špecialista/účtovníčka špecialistka
Žilina, Bratislavská cesta 119

1001

1600€

za mesiac

1. 8. 2024

Dátum začiatku

Vodičské oprávnenie
b

- Účtovanie v ERP SAP
- Príprava daňových priznaní DPH, súhrného a kontrolného výkazu
- Podpora ostatných oddelení pri riešení daňových záležitostí
- Príprava dane z MV, vratiek DPH, ostatných nepriamych daní
- Intrastat reporting
- Spracovanie štatistických výkazov
- Kontrola účtovných zápisov
- Vyrovnávanie analytických účtov
- Spolupráca pri reportingu a auditoch​
- Príprava mesačných/štvrťročných/ročných reportov pre materskú spoločnosť
- Príprava interných podkladov

Hyundai Transys Slovakia s. r. o.
Loading...
1600€ /za mesiac
Hyundai Transys Slovakia s. r. o.
...
Loading...
Nasledujúce
VEGUM a. s.

Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly

✨ vypracovávanie daňových priznaní k DPH, SV a ...

Stavebné bytové družstvo

Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly

- účtovníctvo DPH, - vypracovávanie daňových pr...

Loading...