Filter
Filter
Loading...

Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly

Povolanie: Špecialisti v účtovníctve , účtovník špecialista/účtovníčka špecialistka
Topoľčany, Práznovská cesta 10

95501

1400€

1. 6. 2024

Dátum začiatku


* Účtovanie :

- faktúr (vstup a výstup)

- pokladne (EUR, CZK, USD)

- bankové výpisy

- predpisy mesačných leasingov

- interné doklady

- výstupy z miezd

- nedokončená výroba, sklad hotových výrobkov

- majetkové účtovníctvo* Príprava výkazu DPH a súhrnný mesačný výkaz

* Príprava kalkulácie DzP PO

* Pokladničná agenda

* Inventarizácia účtov (fyzické a dokladové inventúry)

* Príprava podkladov pre audit

* Vykonávať mesačné uzávierkové operácie

* Príprava výkazu DEV

* Hlásenia pre NBS (PZI, FORM4)

* Hlásenie Intrastat

* Zamestnanec sa zaväzuje vykonávať aj vyššie neuvedené činnosti, pokiaľ súvisia s dojednaným druhom práce.

Pankl Automotive Slovakia s.r.o.
Loading...
1400€
Pankl Automotive Slovakia s.r.o.
...
Loading...
Nasledujúce
D & P Slovakia, s.r.o.

Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly

Príprava účtovných dokladov a ich zaúčtovanie, ...

Amazon /Slovakia/ s.r.o.

Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly

Amazon Finance Operations is looking for an Acc...

Loading...