Filter
Filter
Loading...

Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly

Povolanie: Špecialisti v účtovníctve , účtovník špecialista/účtovníčka špecialistka
Šamorín, Vicenzy 2054

93101

1700€

za mesiac

1. 4. 2024

Dátum začiatku

Ponúkame príležitosť pre zodpovedného mzdového účtovníka s presahom do oblasti personalistiky. Táto rola nie je iba o číslach ale o ľuďoch. Hľadáme nového kolegu/novú kolegyňu, ktorý/á chce prepojiť svoje schopnosti s ľudským rozmerom: - spracovanie a vedenie komplexnej mzdovej agendy, výpočet miezd v súlade s platnými právnymi predpismi a internými smernicami spoločnosti, - komunikácia so zdravotnými poisťovňami, sociálnou poisťovňou, daňovým úradom a ďalšími relevantnými inštitúciami, - ročné zúčtovanie dane z príjmu, spracovanie a zúčtovanie výsledkov ročného zúčtovania zdravotného poistenia pre zamestnancov, - spracovanie a kontrola dochádzky zamestnancov v dochádzkovom systéme, - príprava výstupov a kontrola všetkých údajov z mesačného spracovania miezd - príprava podkladov pre účtovné oddelenie, - pripravovanie mesačných mzdových uzávierok a reportov, - spracovanie a vedenie administratívnej agendy súvisiacej so vznikom, zmenou a skončením pracovnoprávneho vzťahu, - vybavenie prihlášok, zmien a odhlášok do sociálnej poisťovne a zdravotných poistení v termínoch podľa platnej legislatívy, - spracovanie, vedenie, aktualizácia a archivácia dokumentov v rámci personálnej agendy, - podpora pri príprave firemných podujatí, - sledovanie legislatívnych zmien, ich aplikácia pre potreby spoločnosti.

Výhody:

  • - Finálna výška mzdy závisí od individuálnych skúseností vybraného kandidáta, - Práca v medzinárodnej spoločnosti v stabilnom zdravotníckom sektore;
  • - Priateľské pracovné prostredie;
  • - Pravidelné ročné prehodnocovanie platu;
  • - Príspevok na stravu vo výške 4,22€ deň;
  • - Príspevok na cestovné náklady na cestu do práce do výšky 65 EUR mesiac;
  • - Bonus za odporúčanie kandidáta 200 EUR;
  • - Firemné podujatia;
  • - Ovocný deň každý týždeň;
  • - Vitamíny pre zamestnancov;
  • - Káva, čaj pre zamestnancov zdarma.

Biometrix, s. r. o.
Loading...
1700€ /za mesiac
Biometrix, s. r. o.
...
Loading...
Nasledujúce
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly

Vaša práca bude zameraná na kontrolu a účtovani...

Kyndryl Services Slovensko, spol. s r.o.

Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly

...

Loading...