Filter
Filter
Loading...

Špecialisti v oblasti stratégie a rozvoja

Povolanie: odborný referent/odborná referentka pre regionálny rozvoj , Špecialisti v oblasti stratégie
Hurbanovo, Komárňanská 91

94701

1098€

za mesiac

1. 6. 2024

Dátum začiatku

Vodičské oprávnenie
b

Rámcová náplň práce:

 •  
 •  
 •  
 • riadenie, koordinácia a kontrola práce oddelenia (technická aj finančná), na jednotlivých úsekoch,
 •  
 •  
 •  
 • príprava projektových dokumentácií na úseku výstavby a regionálneho rozvoja,
 •  
 •  
 •  
 • spracovanie a koordinácia podávania žiadostí na získanie finančných prostriedkov a dotácií z fondov EÚ, štátneho rozpočtu a ďalších zdrojov,
 •  
 •  
 •  
 • implementácia úspešných projektov,
 •  
 •  
 •  
 • dohľad nad preneseným výkonom štátnej správy na úseku ochrany životného prostredia, ochrany ovzdušia, vodného hospodárstva a dopravy,
 •  
 •  
 •  
 • príprava všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa činnosti oddelenia a odborne spracovaných materiálov pre orgány mesta,
 •  
 •  
 •  
 • investorská činnosť mesta, tvorba koncepcie rozvoja územia mesta, územnoplánovacia činnosť mesta,

 • Mesto Hurbanovo
  Loading...
  1098€ /za mesiac
  Mesto Hurbanovo
  ...
  Loading...
  Nasledujúce
  Obec Podbrezová

  Špecialisti v oblasti stratégie a rozvoja

  komplexná činnosť v oblasti preneseného výkonu ...

  PELLENC s.r.o.

  Špecialisti v oblasti stratégie a rozvoja

  - Správa a udržiavania dodávateľského portfólia...

  HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.

  Špecialisti v oblasti stratégie a rozvoja

  Nákupca bude prispievať k zabezpečeniu globálny...

  Loading...