Filter
Filter
Loading...

Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva

Povolanie: sociálny pracovník/sociálna pracovníčka v oblasti komunitného rozvoja , Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva
Lascov, 11

8645

0€

1. 6. 2024

Dátum začiatku

Cieľom pôsobenia Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo v projekte Rozvojové tímy I. je zvýšiť zamestnanosť a zamestnateľnosť formou podpory a prípravy na pracovný trh prostredníctvom pracovného poradenstva v jeho pôsobnosti

Obec Lascov
Loading...
0€
Obec Lascov
...
Loading...
Nasledujúce
Centrum pre deti a rodiny Zlatovce

Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva

Sociálna diagnostika, postupy a techniky sociál...

Občianske združenie Svätého Lazara

Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva

soc. rehabilitácia zameraná na pomoc občanovi -...

Centrum pre deti a rodiny Trenčín

Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva

Vykonávanie odbornej metódy rodinnej konferenci...

Loading...