Filter
Filter
Loading...

Špecialisti v oblasti ekonómie

Povolanie: Ekonómovia
Bratislava-Staré Mesto, 1

800€

za mesiac

1. 9. 2024

Dátum začiatku

Zabezpečenie ekonomických činností fakulty, operatívna evidencia a hospodárenie s neodpisovaným majetkom, vytváranie objednávok, spravovanie faktúr, príprava a spracúvanie interných dokladov, platobných poukazov, účtovných dokladov a podkladov k nákupom v rámci verejného obstarávania. Samostatná odborná práca súvisiaca s čerpaním finančných prostriedkov fakulty, a agendou hotovostného a bežného účtu, stravovacích kariet a cestovných ciest.

Výhody:

  • Perspektíva ďalšieho predĺženia pracovného pomeru, stabilita zamestnania, príspevok zamestnávateľa do DDS, príspevok na regeneráciu, dovolenka navýšená 5 dní nad rámec zákona, funkčný plat v zmysle Zákona č. 553 2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a s možnosťou osobného príplatku.

Trnavská univerzita v Trnave
Loading...
800€ /za mesiac
Trnavská univerzita v Trnave
...
Loading...
Nasledujúce
NOVSTAV SL s.r.o.

Špecialisti v oblasti ekonómie

Vedenie podvojného účtovníctva, účtovanie faktú...

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača

Špecialisti v oblasti ekonómie

- komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpoč...

Takeda Innovations Slovakia s.r.o.

Špecialisti v oblasti ekonómie

Zodpovednosť za riadenie obstarávania. Skúmanie...

Loading...