Filter
Filter
Loading...

Rušňovodiči

Povolanie: rušňovodič/rušňovodička v železničnej doprave , Rušňovodiči
Bratislava-Petržalka, Bratská 3

85101

1214€

za mesiac

1. 4. 2024

Dátum začiatku

PRIJÍMAME do tímu šikovných kolegov, ktorých pracovná náplň bude : - riadenie, obsluha, údržba, opravy strojov a hnacích vozidiel na železničných tratiach - nastavovanie parametrov automatických strojov vrátene opráv motorov, elektrických a hydraulických častí agregátov.

Výhody:

  • PONÚKAME : - základná mzda 1 214 € mes. brutto - dosiahnutý priemerný nárast mzdy až do výšky 1610 € mes. brutto po získaní odbornej spôsobilosti na danú pozíciu - stabilná práca na trvalý pracovný pomer - práca na jednu zmenu - pracovná zmluva na dobu neurčitú. Zamestnanecké výhody, benefity: Ako zamestnávateľ ponúkame príspevok k atraktívnemu benefitu
  • MultiSport kartu, ktorá vám umožní prístup do širokej škály športových a relaxačných zariadení. Užite si neobmedzené možnosti pre šport a oddych, a udržujte sa v skvelej kondícii! Pracovné voľno s náhradou mzdy: - na vyšetrenie alebo ošetrenie v zdravotníckom zariadení Vám nad rámec Zákonníka práce - na sprevádzanie Vášho rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia máte nárok na ďalšie pracovné voľno s náhradou mzdy nad rámec Zákonníka práce - alebo ak ste osamelá žena alebo osamelý muž s dieťaťom do 8 rokov alebo dieťaťom ZŤP do 26 rokov, poskytneme Vám pracovné voľno s náhradou mzdy Starostlivosť o zamestnanca v prípade zdravotných problémov: - počas prvých 10 dní čerpania PN Vám vyplatíme dennú náhradu príjmu vo výške 60percent vymeriavacieho základu - pre vybrané profesie umožníme absolvovať rekondičné pobyty - poskytujeme bezplatné psychologické poradenstvo a pravidelné lekárske prehliadky v závislosti od veku a pracovného zaradenia zamestnanca Odmeny pre zamestnancov: - odmeníme Vás pri životných jubileách
  • podľa dĺžky odpracovaných rokov v našej spoločnosti od 100 EUR do 700 EUR - odmeníme Vás aj pri odchode do dôchodku
  • 100 EUR za každý odpracovaný rok - pri pracovných výročiach dostanete podľa dĺžky odpracovaných rokov odmenu od 70 do 190 EUR Benefity v oblasti stravovania: - poskytneme Vám elektronické stravovacie poukážky alebo finančný príspevok na stravovanie a v prípade zmeny dlhšej ako 11 hodín máte nárok na 2. hlavné jedlo ďalšia stravovacia poukážka alebo ďalší finančný príspevok na stravovanie - dostanete príspevok zo sociálneho fondu na každé hlavné jedlo - poskytneme náhradu pitnej vody a bezplatné občerstvenie pri záťaži teplom alebo chladom Kariérne podmienky: - ponúkame Vám prácu v stabilnej spoločnosti a každoročný nárast mzdy - zamestnáme Vás na dobu neurčitú - garantujeme Vám pravidelnú mesačnú mzdu - umožníme Vám celoživotné odborné vzdelávanie a profesijný rozvoj Príspevky zo sociálneho fondu: - pre darcov krvi, držiteľov Jánskeho plakety - na rekreačný pobyt v zariadeniach ŽSR a zariadeniach odborových organizácií - na regeneráciu pracovnej sily - pri dlhodobej práceneschopnosti - na sociálnu výpomoc pri ťaživej situácii v rodine Podpora zvýšenia kvality života: - prispievame na doplnkové dôchodkové sporenie: STABILITA - ponúkame cestovné výhody na Slovensku a v zahraničí pre Vás i Vašich rodinných príslušníkov - ponúkame príspevok na životné poistenie zamestnancov Dynamik Ž - z neinvestičného fondu Solidarita Vás finančne podporíme pri registrovanom závažnom pracovnom úraze, pri ťaživej životnej situácii alebo živelnej pohrome

Železnice Slovenskej republiky
Loading...
1214€ /za mesiac
Železnice Slovenskej republiky
...
Loading...
Nasledujúce
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.

Rušňovodiči

Rušňovodič vedie hnacie dráhové vozidlo na vleč...

TSS GRADE, a.s.

Rušňovodiči

Sme spoločnosť, ktorá stavia a rekonštruuje žel...

Loading...