Filter
Filter

Riadiaci pracovníci (manažéri) vo výchove a vzdelávaní

Povolanie: riaditeľ/riaditeľka vzdelávacieho zariadenia , Riadiaci pracovníci (manažéri) vo výchove a vzdelávaní
Zvolen, E.P. Voljanského 3

96001

1051.5€

za mesiac

1. 7. 2024

Dátum začiatku

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste
- dodržiavanie štátneho vzdelávacieho programu určeného pre materskú školu,
- vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu,
- vypracovanie a dodržiavanie ročného plánu profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov,
- dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti
materskej školy,
- každoročné hodnotenie pedagogických zamestnancov,
- zodpovednosť za úroveň výchovno-vzdelávacej práce materskej školy,
- zodpovednosť za rozpočet, financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených
na zabezpečenie činnosti materskej školy a zariadenia školského stravovania,
- zodpovednosť za riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve materskej školy,
- zodpovednosť za výkon rozhodovacích právomocí,
- spracovanie materiálov pre zriaďovateľa na schválenie a rade materskej školy na vyjadrenie.

Mesto Zvolen
Loading...
1051.5€ /za mesiac
Mesto Zvolen
...
Loading...
Nasledujúce
Mesto Zvolen

Riadiaci pracovníci (manažéri) vo výchove a vzdelávaní

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste- dod...

Mesto Zvolen

Riadiaci pracovníci (manažéri) vo výchove a vzdelávaní

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste- dod...

Loading...