Filter
Filter
Loading...

Riadiaci pracovníci (manažéri) v stavebníctve

Povolanie: manažér/manažérka stavebného projektu , Riadiaci pracovníci (manažéri) v stavebníctve
Nitra, Farská 31

94901

1500€

za mesiac

15. 2. 2024

Dátum začiatku

Vodičské oprávnenie
b1

Spolupráca s rozpočtárom pri vytváraní súťažnej ponuky na realizáciu stavby, koordinácia stavebných prác na prebiehajúcich stavbách, porady s vedúcimi stavebných skupín na jednotlivých stavbách a koordinácia a kontrola ich činnosti, zabezpečenie potrebných povoľovacích konaní pred začiatkom stavby ( povolenie na rozkopávku, uzávierku, prenájom verejného priestranstva, dopravné značenie, vytyčovanie sietí... ), koordinácia dodávok stavebného materiálu, príprava kompletného elaborátu na odovzdanie stavby investorovi, pravidelné reporty vedeniu spoločnosti.

MONSTAV NITRA s.r.o.
Loading...
1500€ /za mesiac
MONSTAV NITRA s.r.o.
...
Loading...
Nasledujúce
HYUNDAI ENGINEERING SLOVAKIA s.r.o.

Riadiaci pracovníci (manažéri) v stavebníctve

manažovanie stavebných prác, dohľad nad vykonáv...

HYUNDAI ENGINEERING SLOVAKIA s.r.o.

Riadiaci pracovníci (manažéri) v stavebníctve

manažovanie stavebných prác, dohľad nad vykonáv...

STAVGOR, s.r.o

Riadiaci pracovníci (manažéri) v stavebníctve

Cenotvorba a riadenie projektov, aktívna komuni...

Loading...