Filter
Filter
Loading...

Psychológovia a psychoterapeuti

Povolanie: pedagogický psychológ/pedagogická psychologička , Psychológovia
Žilina, Jána Vojtaššáka 13

1008

1351.5€

za mesiac

1. 9. 2024

Dátum začiatku

- odborné činnosti v rámci školského podporného tímu pri riešení komplexného prípadu žiaka s primárnou diagnózou pervazívnej vývinovej poruchy s mentálnym znevýhodnením, žiaka s mentálnym znevýhodnením,poskytovať orientačnú psychologickú diagnostiku detí/žiakov, poskytovať krízovú intervenciu odbornú pomoc a psychologické poradenstvo deťom/žiakom v rámci psychologickej intervencie, poskytovať metodickú podporu pedagógom a ostatným OZ, spolupodieľať sa na realizácií preventívnych činností , skvalitňovaní a optimalizácií vzťahov v triednych kolektívoch, podporuje spoluprácu PZ/OZ so zákonnými zástupcami a ďalšími odborníkmi, konzultačná a poradenská činnosť zameraná na rodinu žiaka a pedagogických zamestnancov.

Spojená škola, Jána Vojtaššáka 13, Žilina
Loading...
1351.5€ /za mesiac
Spojená škola, Jána Vojtaššáka 13, Žilina
...
Loading...
Nasledujúce
Centrum poradenstva a prevencie, Kollárova 11, Revúca

Psychológovia a psychoterapeuti

študijný odbor: psychológiaVýhody:bez výhod...

Centrum poradenstva a prevencie, Kollárova 11, Revúca

Psychológovia a psychoterapeuti

študijný odbor: psychológiaVýhody:bez výhod...

Súkromná základná škola EISB, Radničné námestie 4, Bratislava

Psychológovia a psychoterapeuti

Lead the schools SEN - Special Educational Need...

Loading...