Filter
Filter
Loading...

Psychológovia a psychoterapeuti

Povolanie: psychológ/psychologička , Psychológovia
Spišská Nová Ves, Letná 66

5201

0€

20. 8. 2024

Dátum začiatku

Priama práca s deťmi, ktorým boli diagnostikované špecifické vývinové poruchy, poruchy výslovnosti, dodržiavanie zásad špeciálno-pedagogickej intervencie (rozhovory s dieťaťom, stimulácia jeho aktivít a snahy, motivácia do ďalšej práce), aktívna komunikácia a konzultácie s rodičmi, úzka pravidelná spolupráca s učiteľským tímom, tvorba, kontrola, aktualizácia IVP, integrovanie detí so ŠVVP, znalosť legislatívy pri práci so žiakmi so ŠVVP...

Centrum poradenstva a prevencie, Letná 66, Spišská Nová Ves
Loading...
0€
Centrum poradenstva a prevencie, Letná 66, Spišská Nová Ves
...
Loading...
Nasledujúce
Základná škola, Bernolákova 16, Košice

Psychológovia a psychoterapeuti

...

Diecézna charita Rožňava

Psychológovia a psychoterapeuti

1.Poskytuje psychologické poradenstvo jednotliv...

Loading...