Filter
Filter
Loading...

Prezidenti a generálni riaditelia podnikov a organizácií

Povolanie: Prezidenti a generálni riaditelia podnikov a organizácií , výkonný riaditeľ/výkonná riaditeľka
Bratislava-Staré Mesto, Námestie Mateja Korvína 1

81107

10000€

za mesiac

1. 4. 2024

Dátum začiatku

• Vedenie spoločnosti RPC spolu s ostatnými štatutármi v súlade s rozdelením kompetencií podľa organizačnej štruktúry RPC. • Definovanie strategických a operačných cieľov spoločnosti v oblastiach pôsobnosti v súlade s cieľmi Raiffeisen Group Int. a zabezpečenie ich plnenia (IT, Operations &

 • Transformation) a pravidelne kontrolovať výkonnosť oproti plánom. • Vypracovanie a kontrola rozpočtu v oblastiach pôsobnosti. • Riadenie a dohľad nad IT a prevádzkovými službami a schopnosťami spoločnosti na dosiahnutie obchodných cieľov a prekonanie spokojnosti zákazníkov v súlade so stratégiou RBI, platnými zákonmi, memorandom a stanovami, požiadavkami internej a externej bezpečnosti, požiadavkami kartových asociácií, všeobecne platnými a interné predpisy. • Zabezpečenie riadneho monitorovania výkonu služby a IT a prevádzkových procesov a v prípade potreby prijímanie nápravných opatrení. • Dohľad nad vzťahmi s predajcami, dodávateľmi, poskytovateľmi služieb a inými spoločnosťami. • Zabezpečenie riadnej spolupráce a spolupráce v oblastí kompetencie s inými oddeleniami/oblasťami kompetencií. • Podpora rozvoja ukazovateľov výkonnosti podniku a štandardov merania v celej organizácii. • Riadenie operačného rizika spojeného s procesmi a súvisiacimi službami a produktmi v oblastiach kompetencie. • Vedenie, riadenie a koučovanie vedúcich oddelení (a v prípade potreby aj iných zamestnancov) v oblastiach kompetencií a obozretné vypĺňanie previerok výkonnosti. • Zastupovanie a asistencia generálneho riaditeľa.
 • Výhody:

  • - stravovanie - cafetéria - dovolenka navyše - sick day - multisport karta - doplnkové dôchodkové poistenie

  Regional Card Processing Centre, s. r. o.
  Loading...
  10000€ /za mesiac
  Regional Card Processing Centre, s. r. o.
  ...
  Loading...
  Nasledujúce
  PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.

  Prezidenti a generálni riaditelia podnikov a organizácií

      • koordinácia a realizá...

  ZTE CZECH, s. r. o., organizačná zložka

  Prezidenti a generálni riaditelia podnikov a organizácií

  Výkon povolania generálneho riaditeľa spoločnos...

  RISEDAY MANAGEMENT, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby

  Prezidenti a generálni riaditelia podnikov a organizácií

  starostlivosť o zákazníkov a pracovných partner...

  Loading...