Filter
Filter
Loading...

Právnici

Povolanie: právnik/právnička , Právnici
Trnava, Vajanského 2/A

91870

1457€

za mesiac

5. 6. 2024

Dátum začiatku

Analytik je zamestnanec súdu určený rozvrhom práce, ktorý vypracováva právne analýzy, rešerše a podklady k rozhodovaným veciam a k právnym problémom, ktoré vznikli v rámci rozhodovacej činnosti súdov, Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, Ústavného súdu Slovenskej republiky, Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie na podnet sudcu, prípadne asistenta sudcu.

Krajský súd v Trnave
Loading...
1457€ /za mesiac
Krajský súd v Trnave
...
Loading...
Nasledujúce
LEONY LEGAL, s.r.o.

Právnici

Vymáhanie pohľadávok (mimosúdne, súdne a exekuč...

Advokátska kancelária Juristi s.r.o.

Právnici

vypracovanie právnych analýz, navrhovanie možný...

Loading...