Filter
Filter

Pracovníci v sklade

Povolanie: koordinátor/koordinátorka skladových zásob , Administratívni pracovníci v skladoch
Bratislava-Dev.Nová Ves, 1

1143€

za mesiac

29. 2. 2024

Dátum začiatku

- obsluha a kontrolovanie tlačiarne priradenej danému pracovisku
- triedenie protokolov vytlačených na tlačiarni daného úseku, ukladanie podľa LFNR
- čistenie vozíkov od odpadu a neporiadku pred naložením dielu do vozíka
- príprava dielov na jednu súpravu spôsobom priameho nakladania, alebo predprípravou určitých dielov na manipulačný vozík za dodržania všetkých

 • kvalitatívnych postupov
  - identifikovať každý diel prečítaním celého čísla dielu z príslušného protokolu pred naložením na skontrolovaný vozík. Pri elektrických dieloch vykonať 100 % vizuálnu kontrolu dielu, označiť skontrolovaný diel príslušnou značkou ( v halách, kde sa vyskytujú elektrické diely napr. H3, H4, ...)
  - nakladať diely do vozíka, na príslušné miesto, pri nakladaní dodržať všetky
 • kvalitatívne postupy, aby nedošlo k poškodeniu dielu pri manipulácii s lakovanými a interiérovými dielmi používať predpísané pracovné rukavice
  - udržiavať všetky lakované diely na svojom pracovisku pozakrývané ( v halách, kde sa vyskytujú lakované diely)
  - dodržiavať miesta spotreby
  - starostlivosť o svoje osobné náradie, sledovanie stavu náradia, prípadné nedostatky a chyby hlásiť TL
  - na montážnu linku navážať magazínové vložky v maximálnom počte vyznačenom na regáloch
  - neorezávať kartónové zásobníky s dielmi, výnimkou je odstránenie vrchných častí s maximálnou opatrnosťou odsun prázdnych KLT na miesta určené
  - poškodené diely odkladať na Ausschusový vozík s okamžitou informáciou na TL s popisom chyby
  - svoje pracovisko udržiavať v čistote
  - venovať pozornosť a dodržiavať všetky platné VA, AA a PS
  - zodpovednosť za všetky záležitosti týkajúce sa kvality, BOZP a životného prostredia

 • DHL Exel Slovakia, s. r. o.
  Loading...
  1143€ /za mesiac
  DHL Exel Slovakia, s. r. o.
  ...
  Loading...
  Nasledujúce
  DHL Exel Slovakia, s. r. o.

  Pracovníci v sklade

  -obsluha a kontrolovanie tlačiarne priradenej d...

  RAVEN a.s.

  Pracovníci v sklade

  - nakládka a vykládka materiálu, - označenie ma...

  Loading...