Filter
Filter
Loading...

Pracovníci informačných služieb inde neuvedení

Povolanie: Pracovníci informačných služieb inde neuvedení
Bratislava-Staré Mesto, Benediktiho 5

81105

13€

za hodinu

15. 8. 2024

Dátum začiatku

poskytovanie včasnej pomoci, (pohybovej) motivácie a poradenstva, vrátane špecifického zamerania na uplatnenie na trhu práce, zdieľania vlastných skúseností, sprostredkovania informácií, kontaktov klientom z radov osôb so zdravotným postihnutím

Výhody:

  • účasť na realizácii národného projektu Sme si rovní II., ktorý je pokračovateľom predchádzajúceho úspešného národného projektu SME SI ROVNÍ. Národný projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu plus ESF v rámci Programu Slovensko a je zameraný na komplexnú pomoc a podporu, aktivizáciu a poradenstvo pre trh práce osobám so zdravotným postihnutím. možnosť byť súčasťou tímu zamestnancov skúsených v práci s osobami so zdravotným postihnutím

Slovenský paralympijský výbor
Loading...
13€ /za hodinu
Slovenský paralympijský výbor
...
Loading...
Nasledujúce
Loading...