Filter
Filter
Loading...

Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní inde neuvedení

Povolanie: Odborní pedagogickí pracovníci inde neuvedení , pedagogický asistent/pedagogická asistentka
Ružomberok, Černovských martýrov 29

3406

0€

1. 9. 2024

Dátum začiatku

pedagogický asistent: ● so školským podporným tímom a pedagógmi hľadá účinné stratégie na rozvoj potenciálu všetkých detí, keď s (triednym) učiteľom identifikuje zdroje a riziká vo svojej triede/skupine, ● pomáha vytvárať podporujúcu a priateľskú atmosféru v triede s rešpektujúcimi vzťahmi, demokratickými pravidlami a tímovou spoluprácou, ● venuje sa žiakom s bariérami (ŠVVP ale aj iné), pomáha zvládať nároky, napríklad zjednoduší alebo zopakuje výklad učiteľa, poskytuje pomoc pri riešení úloh a pod.

Výhody:

  • -ocenenie práce naviac NV , škola rodinného typu, dobré vzťahy, vzdelávanie, pomoc, benefity zo SF, wellbeing benefity

Základná škola Andreja Hlinku, Černovských martýrov 29, Ružomberok - Černová
Loading...
0€
Základná škola Andreja Hlinku, Černovských martýrov 29, Ružomberok - Černová
...
Loading...
Nasledujúce
Materská škola, P. Dobšinského 4923/38A, Rimavská Sobota

Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní inde neuvedení

Školský špeciálny pedagóg -sa podieľa na uskuto...

Súkromná základná škola International School, Poľná 1, Košice

Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní inde neuvedení

Koordinátor medzinárodného vzdelávacieho progra...

Loading...