Filter
Filter
Loading...

Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní inde neuvedení

Povolanie: Odborní pedagogickí pracovníci inde neuvedení
Piešťany, Brezová 19

92101

0€

1. 9. 2024

Dátum začiatku

Základná škola, Brezová 19, Piešťany
Loading...
0€
Základná škola, Brezová 19, Piešťany
...
Loading...
Nasledujúce
Základná škola s materskou školou, Oravské Veselé 377

Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní inde neuvedení

Požiadavky- samostatnosť, zodpovednosť, precízn...

Stredná športová škola, Kožušnícka 2, Trenčín (skrátený názov "SŠS Trenčín")

Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní inde neuvedení

Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagog...

Mesto Hurbanovo

Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní inde neuvedení

1.vedenie krúžkov v rámci činnosti......

Loading...