Filter
Filter
Loading...

Organizátori spoločenských podujatí a vzdelávacích aktivít

Povolanie: Organizátori konferencií a spoločenských podujatí , kultúrno-osvetový pracovník/kultúrno-osvetová pracovníčka
Prešov, Hlavná 50A

8001

0€

1. 9. 2024

Dátum začiatku

1. Samostatné zabezpečenie a realizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích podujatí v interiérových aj exteriérových podmienkach.
2. Verbálna a písomná komunikácia v tlačovej podobe, na sociálnych sieťach a iných médiách.
3. Predaj vstupeniek, práca s pokladňou, priama komunikácia so zákazníkmi a návštevníkmi.
4. Tvorba jednoduchých grafických návrhov a výstupov.

Park kultúry a oddychu
Loading...
0€
Park kultúry a oddychu
...
Loading...
Nasledujúce
Liptovské múzeum

Lektori umenia

-  tvorba, organizovanie a zabezpečov...

Loading...