Filter
Filter
Loading...

Operátori vysokozdvižných vozíkov

Povolanie: operátor/operátorka vysokozdvižného vozíka , Operátori vysokozdvižných vozíkov
Bratislava-Rača, Pekná cesta 6

83403

640€

za mesiac

31. 10. 2023

Dátum začiatku

• obsluha motorových vozíkov vo výrobe, • manipulácia s tlačovinami

 • medziproduktami a hotovými výrobkami vo výrobe, • manipulácia s paletami, príprava prázdnych paliet, nakladanie medziproduktov na palety, • premiestňovanie medziproduktov pomocou motorových vozíkov v určených priestoroch výroby a ich vykladanie podľa výrobného plánu a pokynov nadriadených, • manipulácia s hotovými výrobkami, nakladanie hotových výrobkov na palety, kontrola množstva odovzdávaného tovaru, • balenie hotových výrobkov vrátane kontroly kvality balenia, • pravidelná kontrola funkčnosti manipulačnej a baliacej techniky a nahlasovanie porúch, • vykonávanie čistenia a základnej údržby zariadenia v súlade s manuálom na jeho obsluhu a údržbu, dodržiavanie príslušných bezpečnostných predpisov, • upozorňovanie na prípadné nedostatky (chyby) týkajúce sa bezpečnosti a starostlivosti o zariadenie, • udržiavanie čistoty a poriadku na pracovisku, sústavne ako aj pri odovzdávke zmeny, • dodržiavanie technologických pracovných postupov (TPP) a organizačných smerníc vzťahujúcich sa na prácu ním vykonávanú a predpisov BOZP a PO.
 • Výhody:

  • Mesačná mzda od 1050 € vrátane príplatkov do 250 € - 13. a 14. mzda - mimoriadne a jubilejné odmeny - hlavné jedlo zdarma v závodnej jedálni - zaškoľovanie, možnosť profesionálneho rastu - možnosť poskytnutia príspevkov na bývanie - príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a za odporučenie nového zamestnanca

  Slovenská Grafia a.s.
  Loading...
  640€ /za mesiac
  Slovenská Grafia a.s.
  ...
  Loading...
  Nasledujúce
  LEONI Slovakia, spol. s r. o.

  Operátori vysokozdvižných vozíkov

  * Príprava na prácu, kontrola pracoviska, prija...

  Jober, s.r.o.

  Operátori vysokozdvižných vozíkov

  Aktívna práca na vysokozdvižnom vozíku, aktívn...

  Loading...