Filter
Filter
Loading...

Odborní pracovníci verejnej správy inde neuvedení

Povolanie: Odborní pracovníci štátnej správy inde neuvedení
Trnava, Starohájska 10

91701

1800€

za mesiac

1. 6. 2024

Dátum začiatku

• 

 •  
 •  
 •  
 • riadenie Oddelenia verejného obstarávania a priamo podriadených zamestnancov s cieľom zabezpečiť plynulý a efektívny proces verejného obstarávania,
  • 
 •  
 •  
 •  
 • komplexné zabezpečenie a realizácia jednotlivých fáz procesu verejného obstarávania, vrátane odbornej súčinnosti pri tvorbe návrhov zmlúv, všetkých typov zákaziek na dodanie tovarov, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác v zmysle platného a účinného zákona o verejnom obstarávaní a interných predpisov ÚTTSK, vrátane zákaziek financovaných z fondov EÚ,
  • 
 •  
 •  
 •  
 • plánovanie obstarávania na dodanie tovarov, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác v súčinnosti s príslušnými vecnými útvarmi ÚTTSK v zmysle účelného a hospodárneho zabezpečenia potrieb ÚTTSK,
  • 
 •  
 •  
 •  
 • poradenstvo a metodické usmerňovanie jednotlivých útvarov ÚTTSK a OvZP TTSK v oblasti verejného obstarávania,
  • 
 •  
 •  
 •  
 • zabezpečenie elektronickej komunikácie cez certifikovaný elektronický systém so záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania (práca v informačnom systéme IS EVO),
  • 
 •  
 •  
 •  
 • sledovanie legislatívnych zmien v rámci verejného obstarávania,
  • 
 •  
 •  
 •  
 • plnenie povinností voči Úradu pre verejné obstarávanie, komunikácia s úradom a inými kontrolnými orgánmi,
  • 
 •  
 •  
 •  
 • spracovanie interných predpisov a metodických pokynov o verejnom obstarávaní v podmienkach ÚTTSK,
  • 
 •  
 •  
 •  
 • spracovanie štatistík a prehľadov verejných obstarávaní.

 • Trnavský samosprávny kraj
  Loading...
  1800€ /za mesiac
  Trnavský samosprávny kraj
  ...
  Loading...
  Nasledujúce
  Trnavský samosprávny kraj

  Odborní pracovníci verejnej správy inde neuvedení

  Pracovná náplň: •    pripom...

  Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov

  Odborní pracovníci verejnej správy inde neuvedení

  Opis činností vykonávanej na obsadzovanom miest...

  Mesto Trnava

  Odborní pracovníci verejnej správy inde neuvedení

  Zabezpečuje odbornú agendu spojenú so správou a...

  Loading...