Filter
Filter
Loading...

Odborní pracovníci v oblasti sociálneho zabezpečenia

Povolanie: Štátni úradníci v oblasti sociálnych dávok , úradník/úradníčka v oblasti sociálneho zabezpečenia
Spišská Nová Ves, Elektrárenská 10

5201

0€

1. 9. 2024

Dátum začiatku

posudzovanie oprávnenosti nároku na plnenie z poistenia zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania pri vzniku poistnej udalosti, ktorou je poškodenie zdravia alebo smrť, ktoré nastali v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania formou skúmania a vyhodnocovania splnenia podmienok na plnenia z tohto poistenia. Žiadosť o prijatie, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 zasielať mailom do 17.07.2024 na adresu: spisskanovaves@socpoist.sk Výberové konanie 25.07.2024 o 9:00 hod.

 • Sociálna poisťovňa, sekretariát, 3. poschodie
 • Výhody:

  • benefity
  • napr. príspevok na dopravu, príspevok na ubytovanie, stravovanie, atď. : 1 týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce, príspevok na stravovanie, vyššia náhrada príjmu počas choroby či úrazu, odmeny pri pracovnom a životnom jubileu, vyšší príspevok k sporeniu na dôchodok v lll. pilieri.

  Sociálna poisťovňa, pobočka Spišská Nová Ves
  Loading...
  0€
  Sociálna poisťovňa, pobočka Spišská Nová Ves
  ...
  Loading...
  Nasledujúce
  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

  Odborní pracovníci v oblasti sociálneho zabezpečenia

  Poradenská práca prvého kontaktu, pomoc pri ods...

  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

  Odborní pracovníci v oblasti sociálneho zabezpečenia

  samostatná odborná práca spojená so zabezpečov...

  Loading...