Filter
Filter
Loading...

Metodici a inšpektori v oblasti výchovy a vzdelávania

Povolanie: odborný referent/odborná referentka pre vzdelávanie , Metodici v oblasti výchovy a vzdelávania
Skalica, Námestie slobody 10

90901

1237.5€

za mesiac

1. 5. 2024

Dátum začiatku

• 

 •  
 •  
 •  
 • vykonáva činnosti v rámci zabezpečenia preneseného výkonu štátnej správy v školstve a školskej samosprávy – v oblasti výchovy a vzdelávania,
  • 
 •  
 •  
 •  
 • poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam,
  • 
 •  
 •  
 •  
 • vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy,
  • 
 •  
 •  
 •  
 • kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, v oblasti školského stravovania, s výnimkou kontroly vo vyhradenej kompetencii štátnej školskej inšpekcie,
  • 
 •  
 •  
 •  
 • spolupracuje s inými obcami, orgánmi školskej samosprávy, príslušným Regionálnym úradom školskej správy a inými štátnymi orgánmi, s riaditeľmi škôl a školských zariadení pri zabezpečení personálneho obsadenia pedagogickými 
 •  
 • zamestnancami a nepedagogickými zamestnancami,
  • 
 •  
 •  
 •  
 • vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a školských zariadení, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok,
  • 
 •  
 •  
 •  
 • spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania a vo svojej pôsobnosti orgánom 
 •  
 • štátnej správy a verejnosti,
  • 
 •  
 •  
 •  
 • pripravuje všeobecne záväzné nariadenia a pripravuje podklady pre rokovania Mestského zastupiteľstva, Mestskej rady v oblasti výchovy a vzdelávania.

 • Mesto Skalica
  Loading...
  1237.5€ /za mesiac
  Mesto Skalica
  ...
  Loading...
  Nasledujúce
  Trnavský samosprávny kraj

  Odborní pracovníci verejnej správy inde neuvedení

  Výhody:Platové podmienky v zmysle zákona č. 553...

  Trnavský samosprávny kraj

  Odborní pracovníci verejnej správy inde neuvedení

  Výhody:Platové podmienky v zmysle zákona č. 553...

  Trnavský samosprávny kraj

  Odborní pracovníci verejnej správy inde neuvedení

  Výhody:Platové podmienky v zmysle zákona č. 553...

  Loading...