Filter
Filter
Loading...

Majstri (supervízori) v stavebníctve

Povolanie: Vedúci pracovníci v stavebníctve (supervízori)
Ilava, J.L. Bellu 809

1901

1000€

za mesiac

1. 5. 2024

Dátum začiatku

Vodičské oprávnenie
b

• Koordinácia a organizovanie pracovníkov podľa pokynov stavbyvedúceho. • Sledovanie spôsobu a postupu stavby v súlade so zachovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. • Vykonávanie dohľadu nad výkonom stavebných prác v súlade s harmonogramom prác. • Realizácia výkonov podľa stavebnej dokumentácie a ich evidencia v stavebnom denníku. • Zodpovedanie za správne hospodárenie s majetkom spoločnosti. • V dobe neprítomnosti stavbyvedúceho plnenie jeho úlohy.

Výhody:

  • K základnej zložke mzdy je zamestnancovi poskytnutá variabilná zložka mzdy v sume od 0,00 do 500,00€ mesiac. Po skončení doby určitej, pracovný pomer na dobu neurčitú.

SESTAV, s.r.o.
Loading...
1000€ /za mesiac
SESTAV, s.r.o.
...
Loading...
Nasledujúce
SESTAV, s.r.o.

Majstri (supervízori) v stavebníctve

• Koordinácia a organizovanie pracovníkov podľa...

BETAMONT s.r.o.

Majstri (supervízori) v stavebníctve

-    riadi montážne práce n...

VERÓNY OaS s.r.o.

Majstri (supervízori) v stavebníctve

- Príprava a plánovanie výroby - Kontrola doku...

Loading...