Filter
Filter
Loading...

Majstri a lektori prípravy na povolanie

Povolanie: Učitelia ďalšieho odborného vzdelávania , učiteľ/učiteľka odborného vzdelávania
Kežmarok, Garbiarska 1

6001

938€

za mesiac

1. 9. 2024

Dátum začiatku

Majster odbornej výchovy v odbore murár. Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je majster odbornej výchovy.

Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
Loading...
938€ /za mesiac
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
...
Loading...
Nasledujúce
Obchodná akadémia, Scota Viatora 4, Ružomberok

Majstri a lektori prípravy na povolanie

Odborné ekonomické predmety so zameraním na účt...

Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné

Majstri a lektori prípravy na povolanie

Výchovno - vzdelávacia činnosť. VK sa uskutoční...

Loading...